Secretariaat: secretaris@eendracht-winterswijk.nl
Klephoorn: +31-543-522332 (bereikbaar bij activiteiten van de Klephoorn voornamelijk avonden).

SponsorKliks, gratis sponsoren!   Word Lid!

Privacy Policy

Muziekvereniging Eendracht hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Als Muziekvereniging Eendracht zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Muziekvereniging Eendracht houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze rechten respecteren.

Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door Muziekvereniging Eendracht verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Het uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: Het inschrijfformulier.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Eendracht  de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam;
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Bankgegevens
 • Het door ons aan u uitgeleende instrument
 • Gegevens eigen instrument

 Uw persoonsgegevens worden door Eendracht opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna in de financiële administratie op basis van wettelijke eisen.

 

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Eendracht verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: Het inschrijfformulier Nieuwsbrief;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Eendracht de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Eendracht opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Persoonsgegevens van medewerkers worden door Eendracht verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Eendracht de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Kopie ID;
 • BSN-nummer;

Uw persoonsgegevens worden door Eendracht  opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna in de financiële administratie op basis van wettelijke eisen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving;
 • Het aanmelden en volgen voor muziekonderwijs.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Eendracht bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Eendracht van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op!


Contactgegevens

Organisatie  Muziekvereniging eendracht
Adres Laan van Hilbedink 6-9
Postcode, 7101 WG Plaats Winterswijk

Emailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

 

 

The Queen Symphony

Koop hier je kaarten voor het concert van
zaterdag 1 december 20.00 uur in Theater De Storm (Winterswijk)
zondag 2 december 14.30 uur Schouwburg Amphion (Doetinchem)

Op zaterdag 1 en zondag 2 december zal fanfare Eendracht Winterswijk het prachtige werk the Queen Symphony ten gehore brengen.

Grote hits van de Engelse band Queen als 'We will rock you', 'We are the champions', 'Radio ga ga' en natuurlijk 'Bohemian Rhapsody' zijn door Tolga Kashif verwerkt in een imposante symfonie.

Kashif schreef dit stuk voor orkest met een groot koor. De fanfare van Eendracht zal het orkest-gedeelte voor haar rekening nemen, samen met dirigent Thijs Musch.

Het projectkoor zal repeteren onder leiding van Gerben Kruisselbrink, lid van Eendracht Winterswijk, en onder andere bekend van het Steengroevetheater.

De koorrepetities (in Winterswijk) zijn op:

Zaterdag 8 september: 10.00 tot 16.00 uur De Klephoorn
Vrijdag 21 september: 20.00 tot 22.15 uur De Klephoorn
Vrijdag 5 oktober: 20.00 tot 22.15 uur De Klephoorn
Zaterdag 13 oktober: 10.00 tot 16.00 uur De Klephoorn
Zondag 14 oktober: 10.00 tot 16.00 uur Theater De Storm 
Vrijdag 26 oktober: 20.00 tot 22.15 uur De Klephoorn
Vrijdag 9 november: 20.00 tot 22.15 uur De Klephoorn
Zondag 11 november: 10.00 tot 13.00 uur Theater De Storm
Woensdag 14 november: 19.30 tot 22.00 uur Theater De Storm
Zaterdag 24 november: 10.00 tot 13.00 uur De Klephoorn
Vrijdag 30 november: 19.45 tot 22.00 uur MFA Pelkpark

De adressen van de locaties zijn:
De Klephoorn: Laan van Hilbelink 6, 7101 WG Winterswijk
Theater De Storm: Haitsma Mulierweg 11, 7101 BX Winterswijk
MFA Pelkpark: Hakkelerkampstraat 55, 7101 VG Winterswijk

De concerten zullen zijn op:
Zaterdagavond 1 december, Theater De Storm, Winterswijk
Zondagmiddag 2 december, Schouwburg Amphion, Doetinchem

Deelname aan het koor kost €40,00, dit is inclusief de bladmuziek en een gratis concertkaartje voor 1 december.

Vragen? Stuur een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Dit zijn wij

Dit zijn wij
Muziekvereniging Eendracht Winterswijk is een gezellige, ambitieuze en veelzijdige muziekvereniging. Elke week maken ruim 115 mensen met veel plezier muziek bij Eendracht. Muzikanten van jong tot oud en van beginner tot ervaren. Dat doen wij graag nog heel lang. Plezier in muziek maken staat voorop, ieder op z’n eigen niveau. Daarvoor hebben we verschillende verenigingsonderdelen. Zo organiseren we kennismakingscursussen voor jonge kinderen, is er een samenspeelgroep, een orkestklas en een slagwerkklas voor de beginnende muzikant. Wie al wat verder is, maakt muziek bij de slagwerkgroep en opleidingsorkest Unity. En dan is er het grote fanfareorkest waar we samen muziek maken op het hoogste niveau. Ook is er volop ruimte voor nieuwe initiatieven. Zo is Eendracht thuishaven voor de Wenterwicked Bigband, koperensemble Mellow Brass en het Achterhoeks FanfareOrkest.

Muziek en plezier gaan hand in hand
Zo dragen wij actief bij aan het culturele leven in Winterswijk. Door mee te doen aan plaatselijke activiteiten en door zelf en samen met anderen muzikale projecten en workshops te organiseren. Ambitie en plezier gaan altijd hand in hand. Met elkaar proberen we zo goed mogelijk muziek te maken, ieder op zijn eigen niveau. Maar net zo belangrijk is dat iedereen dat met plezier doet en dat er aandacht is voor elkaar. Alleen dan is het mogelijk om ook op de lange termijn ambitieus muziek te blijven maken.

Vernieuwing en uitdaging
Om onze leden en achterban te binden, blijven we zoeken naar vernieuwing. Zowel in activiteiten, muziekkeuze als presentatie. Zo presenteerden we u het eigentijdse en door Eendracht zelf geschreven The Passion in de Jacobuskerk en de uitvoering van het majestueuze The Queen Symphony in de Storm.
Ook organiseerden we voor de jeugd een aantal keer ‘Music4Life’ om geld in te zamelen voor een goed doel en voerden we ‘The Armed Man - a Mass for Peace’ uit. Samen met Hakim presenteerden we het muzikale sprookje ‘Peter en de Wolf’ voor kinderen van Winterswijkse basisscholen, maar misschien bent u bij het meeslepende werk de ‘Verschrikkingen van het IJs en de Duisternis’ wezen luisteren of hebt u een vorkje geprikt bij ons Dinerconcert in de Storm.  Maar uiteraard ziet u ons ook op straat, waar we ons presenteren in een eigentijds nieuw jasje.

Klephoorn-agenda

Voor meer informatie, tarieven en beschikbaarheid kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Rood: Grote zaal
Blauw: Bovenzaal
Groen: Kantine