Secretariaat: secretaris@eendracht-winterswijk.nl
Klephoorn: +31-543-522332

SponsorKliks, gratis sponsoren!   Word Lid!

Geschiedenis

Vóór 1936 werd het school- en volksfeest rond de Emma-school in de Winterswijkse buurtschap Henxel muzikaal opgeluisterd door een blaasorkest uit de naburige Duitse stad Vreden. Er was echter één probleem: het Duitse orkest kon het Wilhelmus niet spelen. Ook bleek het orkest niet in staat om aan het eind van de festiviteiten de samenzang van een danklied te begeleiden. Enkele jongemannen zeiden toen tegen elkaar: “Dat könne wi-j zelf ok wal!”. 
Dit was het begin van “Eendracht”. Instrumenten werden gekocht in Winterswijk. Daar lag namelijk het instrumentarium van het opgeheven fanfareorkest “Excelsior” nog opgeslagen. Overigens waren enkele leden van het nieuw op te richten orkest ook al lid geweest van dat Excelsior. Onder anderen H. Lieverdink, de gebroeders Oblink en Y. de Vries.

Op de foto zijn de 4 oprichters te zien, van links naar rechts zijn dit: de heer Lieverdink, de heer Hietkamp, de heer te Winkel en de heer Oblink. (Foto: Lieverdink, Winterswijk)

Er werd flink gerepeteerd onder leiding van de heer Krause, de eerste dirigent. De repetities werden gehouden in een lokaal van de Emmaschool. Overigens heeft de Emmaschool tot aan het eind van de jaren ’60 repetitieruimte geboden aan Eendracht. Na de Tweede Wereldoorlog werd de draad al weer snel opgepakt en de vereniging ging in 1948 voor het eerst naar een concours. Toen onder leiding van de heer Kok.

Dirigent Kok werd opgevolgd door J. Veenemans. Veenemans kwam voort uit de “eigen gelederen” van Eendracht. In de jaren ’50 kwam Eendracht in het bezit van een vaandel en een compleet uniform. In die jaren werden de benodigde gelden bijeengebracht door het “Instrumentenfonds”. Later werd deze naam gewijzigd in “Supportersvereniging”. Bekende namen uit de beginjaren van het instrumentenfonds zijn: de heer Kappers en mevrouw De Vries. Dirigent Veenemans werd opgevolgd door de heer G.J. te Winkel. Te Winkel, die een belangrijke plaats in het Winterswijkse muziekleven innam - hij was organist van de Jacobskerk, koordirigent en muziekdocent- leidde Eendracht tot in het begin van de jaren ’60. Toen werd de dirigeerstok overgenomen door de heer E.J. Donderwinkel.

In de jaren ’60 was de vereniging uitgebreid met een tambourkorps, dat in de beginjaren werd geleid door de heer W. Timmer en later door de heer J. Bemers. We zijn dan aangeland in het eind van de jaren ’60 / begin jaren ’70. Een aantal van de mannen van het eerste uur van Eendracht spelen dan nog steeds in het orkest. H. te Winkel (Brooker-Hendrik) op de bas, H. Lieverdink (Helder-Herman) bariton en J. Hietkamp grote trom. Geen oprichter, maar wel lid van kort na de oprichting, J. Mengers, speelde nog actief mee tot ver in de jaren ’90. 
In de 70'er jaren wordt een majorettegroep opgericht. De leiding is in handen van mevrouw Grevers. Bij het fanfareorkest volgt de heer H. Schippers de heer Donderwinkel op en P. Visser wordt instructeur van de drumband.  De tachtiger jaren worden gekenmerkt door grote muzikale successen: het fanfareorkest behaalt de hoogste afdeling en datzelfde geldt voor de drumband die dan wordt geleid door de heer J. Roerdink. Een deel van de majorettegroep gaat als Twirlteam Eendracht door het leven en de dames worden achtereenvolgens geleid door Hannie Kornegoor, Ineke van Goor en José Beumkes.

Veel van de leidinggevende taken werden vaak overgenomen door tambour-maitre en miss-majorette, Johan Klompenhouwer en Anita Vaartjes om er maar eens twee te noemen.

In de jaren ’70 was Eendracht ertoe overgegaan om de muzikale opleiding niet meer in eigen beheer te verzorgen, maar door de Winterswijkse muziekschool. Binnen het orkest werden de jonge muzikantjes opgevangen in een leerlingenorkest. Het leerlingenorkest dat tegenwoordig Unity heet, werd achtereenvolgens geleid door Hans Schippers, Arjan Hietkamp, Gerald Roerdinkholder, Gerben van Lochem, Gerben Grooten en Willem Kossink. Gerd Wensink is de huidige dirigent van de opleidingsorkesten.
Met als basis de door de vereniging zelf ontwikkelde methode "Muziek Maak Je Zelf" worden leerlingen opgeleid. In 2013 is een project "Muziek Maak Je Zelf 18+" van start gegaan.

De drumband die na het vertrek van de heer Roerdink was opgeheven, ging in afgeslankte vorm door als Slagwerkgroep onder leiding van Ronnie Wolterink. Deze werd in september 2000 opgevolgd door Gerben Grooten en tijdelijk door Rob Kuenen. Willem Kossink was tot november 2008 de slagwerkgroepinstructeur. Daarna heeft Perry Reimink tot eind 2011 de leiding over de slagwerkgroepen gehad en momenteel is Eric Blom uit Glanerbrug de instructeur. De groep gevorderde slagwerkers speelt samen in "Drum... the Beat".

Tot augustus 2007 stond het fanfareorkest onder leiding van de heer Hans Slijkhuis. In februari 2008 heeft Thijs Musch het dirigeerstokje overgenomen.

Het Twirlteam Eendracht werd eveneens opgeheven en de majorettegroep wordt geleid door Ester Meerdink. Per april 2009 zijn de majorettes geen lid meer van Eendracht maar gaan zij verder onder de vlag van RGV Tempo.

Bovendien zijn binnen Eendracht aktief een blaasensemble "Mellow Brass" en de "WenterWicked Big Band".

Eendracht kent drie ereleden. Dit zijn de heren Wim Grevers, Wim Hietkamp en Theo te Winkel.

e-max.it: your social media marketing partner